کد گواهینامه:
تعداد 1 تا 10 عدد 11 تا 30 عدد 31 تا 50 عدد 51 تا 100 عدد بالای 100 عدد
هزینه 85 هزارتومان 75 هزار تومان 65 هزار تومان 50 هزار تومان 40 هزارتومان

نکات:

 

  1. هزینه کارشناسی و ارائه نظر به صورت شفاهی 30 هزارتومان می باشد.
  2. درصورتی که نمونه آزمایش شده مصنوعی (Synthetic) و یا شیشه (Glass) باشد قبل از صدور شناسنامه با مشتری هماهنگ میگردد.
  3. درصورتی که نمونه کارشناسی شده دارای ارزش پایین باشد (بعنوان مثال سیترین بجای توپاز طلایی) قبل از صدور شناسنامه با مشتری هماهنگ میگردد.
  4. در صورت درخواست مشتری هزینه بسته بندی 5 هزار تومان به ازای هر سنگ می باشد.